آزمون نهایی (پس آزمون) طرح داناب و گسترش سواد آبی کردستان برگزار شد

در اجرای بخش ارزیابی طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب)، پس آزمون این طرح در استان کردستان، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان کردستان، طرح داناب در سطح ملی و در هر سال تحصیلی مبتنی بر سازوکاری علمی و آموزشی با هدف افزایش سطح سواد آبی دانش آموزان و معلمان مقطع متوسطه اول در سراسر کشور و استان کردستان اجرا می شود.

استان کردستان  جزو استان های فعال و پیشتاز در اجرای طرح داناب است و در سال تحصیلی جاری نیز در چارچوب تفاهم نامه همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان، معلمان و دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم در تمام شهرستان ها آموزش های مرتبط با نجات آب را فرا گرفتند.

اثربخشی این طرح در هر سال تحصیلی پایش می شود و به منظور سنجش میزان مداخله آموزشی این طرح دانش آموزان در قالب یک نمونه آماری در چند شهرستان استان در ابتدای اجرای لاین طرح در آزمونی با عنوان "پیش آزمون" شرکت کرده اند سپس در برنامه های و کارگاه های آموزشی شرکت کرده و در پایان سال تحصیلی نیز دوباره در آزمون نهایی با عنوان "پس آزمون" حضور یافتند.

پس آزمون طرح داناب در  تعدادی از  آموزشگاه های دخترانه و پسرانه توسط مشاور طرح داناب در استان کردستان به اجرا در آمد. این آزمون شامل 20 سوال چهارگزینه ای است که در مدت 15 دقیقه توسط دانش آموزان پاسخ داده شد.

کد خبر: 1370
  تاریخ خبر : 1403/02/03