انسان و محیط زیست

درباره طرح گسترش سواد آبی:

۱: از سیلاب بیشتر بدانیم

۲. چطور برای سیلاب آماده باشیم؟

3. باورهای نادرست در مورد سیل

4. شیوه های مواجه با سیلاب

5. حال زمین خوب نیست

6. ورشکستگی آبی چیست؟

7. دانستنی های سیلاب

8. بعد از وقوع سیلاب چه کنیم؟

9. برگزاری جلسه در راستای طرح گسترش سواد آبی در دبیرستان نسیبه سنندج

10. برگزاری کارگاه آموزشی اجرای طرح گسترش سواد آبی(بر پایه کتاب انسان و محیط زیست) با محوریت سیلاب ویژه دانش آموزان دبیرستان فضیلت

11. برگزاری کارگاه آموزشی اجرای طرح گسترش سواد آبی ویژه دبیران کتاب انسان و محیط زیست

12. جلسه توجیهی داناب و گسترش سواد آبی

13. جلسه هماهنگی برگزاری کارگاه آموزشی انسان و محیط زیست

14. کارگاه اموزشی و بازدید دانش آموزان دبیرستان فرازنگان از سد و تاسیسات قشلاق سنندج

15. برگزاری کارگاه آموزشی اجرای طرح گسترش سواد آبی ( برپایه کتاب انسان و محیط زیست) با محوریت سیلاب در دبیرستان پسرانه مولوی

16. بروشور اجرای طرح گسترش سوادآبی (برپایه کتاب انسان و محیط زیست) با محوریت سیلاب

17. کلیپ سیلاب

18. اقدامات قبل از وقوع سیل

19. اقدامات حین وقوع سیل

20. اقدامات بعد از وقوع سیل

21. کلیپ کارگاه آموزشی سیلاب- دبیرستان فضیلت

22. کلیپ کارگاه آموزشی سیلاب - دبیرستان مولوی

23. آب سرچشمه زندگی

24. کلیپ کارگاه آموزشی ویژه دبیران انسان و محیط زیست

 

 

 

 تاریخ ثبت : 1398/07/30
  آخرین به روزرسانی : 1399/01/27
 مدیر روابط عمومی
 1274