درباره داناب

طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) در یک نگاه

مقدمه

طرح دانش آموزی نجات آب (داناب) با هدف آشنایی نوجوانان کشور(دوره اول دبیرستان) با راهکارهای مصرف بهینه آب و حفاظت از کمیت و  کیفیت منابع آب کشور و تربیت نسلی آشنا با دغدغه ها و چالش های آب کشور به اجرا درمی آید.

 این طرح ابتدا در سال تحصیلی 89-1388 در استان خراسان رضوی و در سال بعد علاوه بر آن در استان های گلستان، خراسان رضوی،آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن به کل کشور تعمیم داده شد. نتایج حاصل از این طرح حاکی از رشد میانگین 8 درصدی در میزان آگاهی دانش آموزان نسبت به مسائل منابع آب در کشور و استان مربوطه است. این طرح در حال حاضر به صورت ملی و در تمام استان­های کشور در حال اجراست و سالانه بطور میانگین 5/1 میلیون دانش آموز آموزش می بینند.

از ویژگی های این طرح نظام مند بودن آن است. به طوری که میزان اطلاعات دانش آموزان پیش و پس از اجرای آموزشها، سنجش می شود. بر اساس پیش بینی های لازم و به منظور تعمیق آموزش ها و تبدیل آن به فرهنگ، طرح مذکور همه ساله به اجرا در خواهد آمد.

مطابق تفاهم نامه ای که با وزارت آموزش و پرورش منعقد شده است، نحوه آموزش ها بدین گونه است که ابتدا رابطانی که از سوی ادارات آموزش و پرورش معرفی می شوند، توسط کارشناسان شرکت های آب منطقه ای آموزش دیده و این رابطان آموزش دیده، آموزش ها را به دبیران مرتبط ( دبیران علوم تجربی و یا جغرافی) منتقل می کنند. دبیران نیز از طریق اقلام آموزشی همچون فیلم، پوستر، جزوه آموزشی و بازدید از تاسیسات تامین و انتقال آب، دانش آموزان را آموزش می دهند. بازخورد این آموزش ها از طریق مقاله، روزنامه دیواری، نقاشی، کاردستی، وبلاگ نویسی، عکس، فیلم و سایر ابتکارات به بخش آب کشور منعکس می شود.

در نهایت از هر مدرسه 3 دانش آموز به عنوان ناجی آب انتخاب می شوند که مشخصات این ناجیان ثبت شده و تحت پوشش آموزش و پایش های خاص قرار می گیرند. چرا که آنان در آینده مسئولیتهای مهمی را بر عهده خواهند داشت و این دانش و آگاهی حفاظت از آب می تواند در آینده تاثیر گذار باشد.

 تاریخ ثبت : 1396/02/24
  آخرین به روزرسانی : 1398/08/12
 پشتیبانی گروه دیبا
 1125