در دیدار با معاون دادستان کردستان:

بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی در اولویت امور قرار گیرد

معاون دادستان کردستان با اشاره به فرهنگ‌سازی استفاده بهینه از مصرف آب، ادامه داد: در این حوزه بسیار غفلت کرده‌ایم و با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد آب‌های زیرزمینی در بخش کشاورزی و کمتر از ۱۰ درصد خانگی است، باید به سمت بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی گام برداریم.

مهدی مهرابی، معاون دادستان کردستان، ۲۷ اسفند در دیدار با مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان و معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کردستان گفت: با هدف اجرای هر چه بهتر طرح داناب و اقدامات دادگستری در این حوزه، با اشاره به اقدامات کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز، گفت: طی سه سال گذشته ۳۲۲ پرونده در حوزه حفر چاه‌های غیرمجاز در استان تشکیل شده و امسال ۱۵۶ پرونده اضافه شده است.

وی با اشاره به مختومه شدن ۱۲۴ پرونده در سال ۱۴۰۲ در این حوزه، افزود: اکنون ۲۹۲ فقره پرونده در حوزه چاه‌های غیرمجاز در استان کردستان تشکیل شده که در حال بررسی‌ هستند و ۱۵۶ جلسه در ۳۹۰ ساعت با هدف بررسی روند آب‌های زیرزمینی استان کردستان برگزار شده است.

معاون دادستان کردستان با اشاره به فرهنگ‌سازی استفاده بهینه از مصرف آب، ادامه داد: با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد آب‌های زیرزمینی در بخش کشاورزی و کمتر از ۱۰ درصد خانگی است، باید به سمت بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی گام برداریم.

مهرابی در ادامه گفت: دستگاه قضا براساس ماده ۴۵ توزیع عادلانه آب و حمایت از آب‌های زیرزمینی نسبت به تشکیل پرونده در رابطه با حفر چاه‌های غیرمجاز اقدام می‌کند که این پرونده‌ها منجر به کیفرخواست شده و در دادگاه برای آن‌ها رأی صادر می‌شود.

وی ادامه داد: اقدامات صورت‌گرفته در حوزه آب‌های زیرزمینی سازماندهی‌شده نیست و گروه‌های گشت و بازرسی یکی از ایرادهای این حوزه است، چراکه به دلیل عدم بکارگیری نیروهای رسمی در این بخش، نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.

قاضی کمیسیون آب‌های زیرزمینی استان افزود: در مدت سه سال حضور در این سمت، به بهانه افزایش سطح زیرکشت اجازه افزایش برداشت آب را نداده‌ایم و بیشتر بحث حفاظت از منابع آبی را در نظر گرفته‌ایم‌، چراکه به دلایل افزایش برداشت‌ها، آب‌های زیرزمینی ما به خطر افتاده و امروز عمق چاه‌های ما عمیق‌تر شده است.

کد خبر: 1346
  تاریخ خبر : 1402/12/28