پیش آزمون در قاب تصویر

پیش آزمون طرح داناب برگزار شد

با همکاری شرکت آب منطقه ای کردستان، جهاد دانشگاهی سنندج و اداره کل آموزش و پرورش استان، پیش آزمون طرح داناب و گسترش سواد آبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان کردستان، پیش آزمون طرح داناب ویژه دانش آموزان مقاطع متوسطه اول با همکاری شرکت آب منطقه ای، اداره کل آموزش و پرورش، جهاد دانشگاهی سنندج و دبیرستان دخترانه مائده برگزار گردید.

این پیش آزمون با هدف سنجش میزان سواد آبی دانش آموزان برگزار می گردد که پس از اجرای طرح طی یکسال آزمون نهایی نیز در پایان سال تحصیلی جهت ارزیابی میزان اثرگذاری طرح داناب و گسترش سواد آبی برگزار می شود.

کد خبر: 1318
  تاریخ خبر : 1402/11/15