رئیس جهاد دانشگاهی واحد کردستان:

یکی از دغدغه‌های این سازمان ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب است

در راستای تبیین اهداف طرح داناب و گسترش سوادآبی، جلسه‌ای با حضور رئیس و تعدادی از مدیران جهاد دانشگاهی و مدیر روابط روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کردستان، در محل دفتر مدیریت آن سازمان، برگزار شد.

در این جلسه اکبر اسدی به مسائل و معضلات پیش‌رو در خصوص صیانت از منابع آب تأکید کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های این سازمان خارج از شرح وظایف تعریف شده، ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب است و طبیعتاً تبیین این مهم در میان آحاد جامعه امری حساس و مهم است.

وی افزود: جهاد دانشگاهی یکی از رسالت‌های خود را حفاظت از منابع آب استان می‌داند و در این راستا از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده می‌نماید.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد کردستان با اشاره به اینکه آب جایگزین ندارد، خاطرنشان کرد: مسأله آب یک موضوع فرابخشی است و کلیه دستگاه باید خود را نسبت به آن مسئول بدانند.

براساس چارچوب تعریف شده از سوی وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش، در راستای اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و ترویج شیوه‌های صحیح مصرف آب، طرحی با عنوان "داناب و گسترش سواد آبی" از سوی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به شرکت‌های آب منطقه‌ای سراسر کشور ابلاغ می‌گردد و مسئولیت اجرای این دو طرح روابط عمومی‌های هر شرکت می‌باشند که در چارچوب ضوابط هر ساله شرکتی به عنوان مشاور و مجری طرح، طی فرایند قانونی انتخاب می‌گردد که برای سال تحصیلی 1402 و 1403 جهاد دانشگاهی واحد کردستان برای اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی، با شرکت آب منطقه‌ای کردستان، همکاری می نماید.

کد خبر: 1171
  تاریخ خبر : 1402/02/31